Chất xúc tác dạng lỏng

Chất xúc tác dạng lỏng là một loại chất xúc tác khử formaldehyde dạng nước, có thể trực tiếp phun hoặc tráng lên ván.Chất đóng rắn có thể trực tiếp cho vào keo, có khả năng khử fomaldehyde 50-70%.

Chất đóng rắn khử formaldehyde.
Chất đóng rắn có thể trực tiếp cho vào keo, có khả năng khử fomaldehyde 50-70%. Có thể dùng chất khử formaldehyde cho vào keo E1 sẽ đạt keo E0, cho chất khử formaldehyde vào keo E0 sẽ đạt tiêu chuẩn carb.
 

Chất xúc tác dạng lỏng
Chất xúc tác dạng lỏng là một loại chất xúc tác khử formaldehyde dạng nước, có thể trực tiếp phun hoặc tráng lên ván. Có các ưu điểm như : Thân thiện môi trường, không độc hại, không có tác dụng phụ, không ô nhiễm, không bị hồi độ ẩm. Có tác dụng khử formaldehyde từ 50-80%, dùng để khử chất formaldehyde trong quá trình sử dụng keo để ép ván. Có thể dùng cho vào keo E1 để đạt keo E0, cho vào keo E0 để đạt tiêu chuẩn carb.
 

Tin khác :